Intensis Güvenlik Hizmetleri

Intensis

Corporate

Intensis Güvenlik Hizmetleri olarak Özel Güvenlik hizmeti sunmaya başladığımız tarihten bugüne kadar başta hukukilik, doğruluk, adalet, gizlilik, profesyonellik ve müşteri memnuniyeti prensiplerine bağlı kalarak özel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak, tüzel ve özel kişiliklerin kendilerini ve korumaya değer haklarını güvende hissetmesini sağlamak, maddi ve manevi değerleri güvence altına almak amacına yönelik uygulamakta olduğumuz sistem, Intensis Güvenlik Hizmetleri tarafından benimsenen temel çalışma ilkesi olmuştur.